วัตถุประสงค์

Published on ธันวาคม 30th, 2013 | by tvmuslim

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิเพื่อคุณธรรม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามกับคนในชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการผลิตสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ เรียกร้องให้คนทำความดี ในหลักการศาสนาอิสลาม
  3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการช่วยเหลืออุปถัมภ์เด็กำพร้า หญิงหม้าย คนชรา เพราะยากจน ขัดสน อนาถา
  4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการดำเนินการสาธารณประโยชน์ในด้านบริการรถรับส่งป่วยและคนเสียชีวิต
  5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
  7. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการจัดที่พักและที่อยู่อาศัยให้กับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีที่อยู่เป็นของตนเอง
  8. เพื่อจัดการศึกษาเพื่อการกุศล ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

Tags: , ,


About the AuthorBack to Top ↑